فروشگاه ساز اینترنتی

باشگاه سیتوک

باشگاه مجازی سیتوک (Sitok) با موضوع ارائه خدمات رفاهی فرهنگی، گردشگری، پزشکی، کالا و ... درصدد ارائه خدمات مجازی و کمک به اقتصاد خانوار و صرفه جویی در هزینه های روزانه کاربران محترم، تاسیس و خدمات خود را برای عموم آزاد تعیین کرد تا بتواند خدمتی هرچند کوچک به جامعه ارائه نماید